Výzkumné středisko historických menšin

 

Výzkumné středisko historických menšin je nevýdělečnou organizací, zabývající se otázkami migrace z historické perspektivy. Je současně knihovnou, archivem a výzkumným ústavem. Kromě toho se má Výzkumné středisko historických menšin stát místem výměny názorů a propojení badatelů, vzdělávacích institucí a kulturních iniciativ, které se zabývají otázkami etnických menšin a jejich integrací z historické i současné perspektivy.

 

 

Dějiny české a slovenské menšiny

 

Hlavním úkolem Výzkumného střediska je vybudování studijního a dokumentačního střediska dějin české a slovenské menšiny ve Vídni. Dějiny těchto etnických menšin jsou jedinečným příkladem rozsáhlé integrace do existujících sociálních, politických a kulturních struktur. Od poloviny 19. století počínající masová migrace, především z Moravy, byla vlastně migrací na krátké vzdálenosti. Migranti museli sice překonat bariéry jazykové, ale témeř žádné kulturní. Okolo 1900 byla Vídeň druhým největším českým městem.

 

Menšina byla organizovaná v různých politických a kulturních spolcích, které jsou zčásti aktivní dodnes.

Cílem projektu, realizovaným za podpory města Vídeň a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE), je zachování historicky cenných knihoven a archivních fondů české a slovenské menšiny a jejich poskytnutí široké veřejnosti k výzkumným a vzdělávacím účelům.