Archiv | knihovna

Výzkumné středisko historických menšin se dlouhodobě zasazuje o zachování historického dědictví české a slovenské menšiny ve Vídni.
Podařilo se tak získat Ludwigem Kolínem vedenou knihovnu spolku Jirásek, klasickou veřejnou knihovnu sociálnědemokratického charakteru, a dále pak knihovnu z pozůstalosti Karla Matala. Tyto dvě sbírky budou doplňovány menšími fondy, např. částmi Dělnických knihoven v okrese Favoriten a archivními fondy České sociálnědemokratické strany v Rakousku.