Podpora a subvence

Výzkumné středisko historických menšin získalo podporu v rámci projektu Interreg III A – (Rakousko – Česká republika) a je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRE) a městem Vídeň .