Associations of the Czech and Slovak Minorities

Academic Association in Vienna
Akademischer Verein in Wien
Akademický spolek

Dr. Helena Klein-Watrycz
Drachengasse 3/6
1010 Vienna

"Jirásek" Library Association
Bibliotheksverein "Jirásek"
Knihovna "Jirásek"
Ludwig Kolín
Thalhaimergasse 38/I/1
1160 Vienna

DTJ Workers' Gymnastics Clubs
DTJ Arbeiterturnvereinigungen
Dělnické tělocvičné jednoty

František Choura
Brigittaplatz 19/532
1200 Vienna

Friends of the Czech Cemetary in Vienna
Freunde des Tschechischen Friedhofs in Wien
Přátelé českého hřbitova ve vídni

Hagenmüllergasse  31
1030  Vienna
www: http://members.a1.net/kostel1/start.htm

Catholic Czech Mission in Austria
Katholische Mission der Tschechen in Österreich

Katolická mise Čechů v Rakousku

Dr. Jan Horák
Hagenmüllergasse 31
1030 Vienna
Phone: 0664/406 55 41
Fax: 01/711 84 112
www: http://www.sweb.cz/farnost.viden
www: http://www.rozhledy.at

Klemens Maria Hofbauer Club
Czech Catholic Community
Tschechische katholische Gemeinschaft
České katolické společenství

Seitzergasse 5/IV
1010 Vienna
www: www.k-m-hofbauer-klub.at/page1.html

Club of Czechoslovak Tourists
Klub tschechoslowakischer Touristen

Klub československých turistů
c/o Schulverein "Komenský"
Sebastianplatz 3
1030 Vienna
Phone: 01/89 32 362 (Hedy Pimmerová)

Cultural Club of Czechs and Slovaks in Austria
Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
Ing. Helena Basler
Schlösselgasse 18
1080 Vienna
Phone: 01/4023299
Fax: 01/7988454
E-mail: info@kulturklub.at
www: http://www.kulturklub.at

Minority Council of the Czech and Slovak Ethnic Groups in Austria
Minderheitenrat der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich

Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku
Mag. Pavel Rodt
Margaretenplatz 7
1050 Vienna
Phone: 0699/18881215
E-mail: Paul.Rodt@at.ey.com
www: http://www.mensinovarada.at

"New Homeland"
Neue Heimat

Nová Vlast
Ota Koutný
Am Schöpfwerk 29/8
1120 Vienna

Austrian-Czech Society
Österreichisch-Tschechische Gesellschaft

Rakousko-česká společnost
Mag. Marta Müller
Fuchsthallergasse 13
1090 Vienna
Phone: 01/315 78 68
Fax: 01/315 78 68-20

Austrian-Czech Dialogue Forum
Österreichisch-Tschechisches Dialogforum
Forum pro česko rakouský dialog

Reisnerstraße 40
1030 Vienna
Phone: 0644/1788 445
E-mail: office@a-cz-dialog.net
www: http://www.a-cz-dialog.net


"Komensky" School Association
Schulverein "Komensky"
Školní spolek "Komenský"
Ing. Karl Hanzl
Sebastianplatz 3
1030 Vienna
Phone: 01/713 31 88
Fax: 01/713 31 88/24
www: http://www.komensky.at

SLOVAN Sports Club
Sportklub SLOVAN

Sportovní klub SLOVAN
Jan Seďa
Ortsende 15
2351 Wiener Neudorf

St. Method Association
St. Method-Verein
Jednota Sv. Metoděje

Jiří Uher
Rennweg 63
1030 Vienna

"Vlastenecká Omladina" Theatre Group
Theaterverein "Vlastenecká Omladina"
Divadelní spolek "Vlastenecká Omladina"
Ing. Anna Vaďurová
Sebastianplatz 3
1030 Vienna
Phone: 0676/9088279
E-mail: anna.vad@gmx.at
www: http://www.omladina.at

Czech Social Democratic Party in Austria
Tschechische sozialdemokratische Partei in Österreich

Česká sociálně demokratická strana v Rakousku
Rudolf Černý
Margaretenplatz 7/2/1a
1050 Vienna
Phone/Fax: 01/68 87 369

"The Czech Heart", Czech Social Welfare in Austria
Tschechisches Herz, Tschechoslowakische Sozialfürsorge in Österreich

České srdce, Československá sociální péče v Rakousku
Jiří Uher
Margaretenplatz 7/2/4
1050 Vienna
Phone: 01/58 78 308

Czech Centre of Excellence - "Urania" Adult Education Centre
Tschechisches Kompetenzzentrum – Volkshochschule Urania
České kompetenční centrum – Lidová vysoká škola Urania

Uraniastraße 1
1010 Vienna

Czechoslovak People's Association in Austria
Tschechoslowakische Volksvereinigung in Österreich

Československé lidové sdružení v Rakousku
Pelzgasse 17
1150 Vienna
Phone: 01/505 28 23

"Barák" Czechoslovak Association
Tschechoslowakischer Verein "Barák"

Československá jednota "Barák"
Margaretenplatz 7/2/4
1050 Vienna

Czechoslovak-Austrian Contact Forum
Tschechoslowakisches-österreichisches Kontakt-Forum

Česko-slovensko rakouské Kontakt-Fórum
Mag. Zuzana Brejcha
Hütteldorfer Strasse 4/15
1150 Vienna
Phone: 0676/5236389
E-mail: zuzana.brejcha@chello.at
www: http://www.kontaktforum-cs.at

Sokol Vienna I / V Gymnastics Club
Turnverein Sokol Wien I / V
Sokol Vídeň I / V
c/o Schulverein "Komenský"
Sebastianplatz 3
1030 Vienna

Sokol Vienna II Gymnastics Club
Turnverein Sokol Wien II
Sokol Vídeň II

Blumauergasse 21
1020 Vienna


Sokol Vienna III / XI Gymnastics Club
Turnverein Sokol Wien III / XI
Sokol Vídeň III / XI
c/o Schulverein "Komenský"
Sebastianplatz 3
1030 Vienna
Phone: 0664/5643805


Sokol Vienna X Gymnastics Club
Turnverein Sokol X
Sokol Vídeň X

Angeligasse 21
1100 Wien
Phone/answerphone: 01/600 20 20
Phone: 01/968 20 53 (Werner Kallin)
Phone: 0664 – 213 36 20 (Hana Zemanová)
E-mail: sokol-10@chello.at


Sokol Vienna XII / XV Gymnastics Club
Turnverein Sokol XII / XV
Sokol Vídeň XII / XV

Angeligasse 21
1100 Vienna
Phone: 01/66 76 486
E-mail: jar.hovorka@gmx.at


Sokol Vienna XVI / XVIII Gymnastics Club
Turnverein Sokol XVI / XVIII
Sokol Vídeň XVI / XVIII

Steinergasse 7
1170 Vienna
Phone: 01/480 13 57


Sokol Vienna XX Gymnastics Club
Turnverein Sokol XX
Sokol Vídeň XX

Helena Rybáková
Phone: 01/332 46 10


Sokol Vienna XXI Gymnastics Club
Turnverein Sokol XXI
Sokol Vídeň XXI

Tschechisches Haus
Český dům
Brünner Str. 55
1210 Vienna

Federation of the Austrian Sokol Clubs
Verband der österreichischen Sokol-Vereine

Sokolská župa Rakouská
Dipl. Ing. Georg Nováček
Landstraßer Hauptstr. 146/XIII/2
1030 Vienna
Phone/Fax: 01/604 87 04
E-mail: novacek.wien@aon.at
E-mail: sokol@sokol-wien.at
www: http://www.sokol-wien.at

"Máj" Association
Verein "Máj"
Jednota "Máj"

Czech Social Democratic Party in Austria and "Máj"
Tschechische sozialdemokratische Partei in Österreich und „Máj“
Česká sociálně demokratická strana v Rakousku a „Máj“
Susanne Lang
Quellenplatz 4/2/5
1100 Vienna
E-mail: susanne.lang@chello.at

Národní dům Association
Verein Národní dům
Spolek Národní dům

c/o Schulverein "Komenský"
Sebastianplatz 3
1030 Vienna

Slovanská beseda Association
Verein Slovanská beseda
Slovanská beseda

Ing. František Kalousek
Drachengasse 3/6
1010 Vienna
E-mail: kalousek@utanet.at

Orel Vienna III Association
Verein Orel Wien III
Jednota Orel Vídeň III
Vitek Čech
Sebastianplatz 3
1030 Vienna
Phone: 0650/753 13 63
E-mail:
vit.cech@seznam.cz
www: http://members.etelnet.at/a14833801/index.htm


Orel Vienna X Association
Verein Orel Wien X
Jednota Orel Vídeň X

Puchsbaumgasse 39a
1100 Vienna


Orel Vienna XV Association
Verein Orel Wien XV
Jednota Orel Vídeň XV

Pelzgasse 17
1150 Vienna

Association of Czechs and Slovaks
Vereinigung der Tschechen und Slowaken
Sdružení Čechů a Slováků

c/o Schulverein "Komenský"
Sebastianplatz 3
1030 Vienna

Print this page