Výskumné stredisko historických menšín

Výskumné stredisko historických menšín je neziskovou organizáciou, zaoberajúcou sa otázkami migrácie z historickej perspektívy. Je súčasne knižnicou, archívom a výskumným ústavom. Okrem toho sa má Výskumné stredisko historických menšín stať miestom výmeny názorov a prepojenia badateľov, vzdelávacích inštitúcií a kultúrnych iniciativ, ktoré sa zaoberajú otázkami etnických menšín a ich integráciou z historickej ako aj zo súčasnej perspektívy.

 
Dejiny českej a slovenskej menšiny

Hlavnou úlohou Výskumného strediska je vybudovanie študijného a dokumentačného strediska dejín českej a slovenskej menšiny vo Viedni. Dejiny týchto etnických menšín sú jedinečným príkladom rozsiahlej integrácie do existujúcich sociálnych, politických a kultúrnych štruktúr. V strede 19. storočia začínajúca masová migrácia – predovšetkým z Moravy – bola vlastne migráciou na krátku vzdialenosť. Migranti museli síce prekonať bariéry jazykové, ale takmer žiadne kultúrne. Okolo 1900 bola Viedeň druhým najvätším českým mestom.

Menšina bola organizovaná v rozmanitých politických a kultúrnych spolkoch, ktoré sú čiastočne aktívne dodnes.

Cieľom projektu, realizovaným za podpory mesta Viedeň a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRE), je zachovanie historicky cenných knižníc a archívnych fondov českej a slovenskej menšiny a ich poskytnutie širokej verejnosti k výskumným a vzdelávacím účelom.