Archív | knižnica

Výskumné stredisko historických menšín sa dlhodobo usiluje o zachovanie historického dedičstva českej a slovenskej menšiny vo Viedni.
Podarilo sa tak získať Ludwigom Kolínom vedenú knižnicu spolku Jirásek, klasickú verejnú knižnicu sociálnodemokratického charakteru, ako aj knižnicu z pozostalosti Karla Matala. Tieto dve zbierky budú doplňované menšími fondami, napr. časťami Robotníckych knižníc z okresu Favoriten a archívnymi fondami Českej sociálnodemokratickej strany v Rakúsku.