Impresum

Majiteľ média
Výskumné stredisko historických menšín
ZVR-Zahl: 176376512

Obsah
Táto internetová stránka slúži k znázorneniu činnosti spolku a jeho cieľov.