Podpora a subvencie

Výskumné stredisko historických menšín získalo podporu v rámci projektu Interreg III A – (Rakúsko – Česká republika) a je spolufinancované Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRE) a mestom Viedeň.